Első mérföldkő – 2017.09.30

Megvalósítani kívánt tevékenységek: Kérdőíves igényfelmérés: 1.260.000 Ft. Megalapozó dokumentum: 2.540.000 Ft Jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció: 2017.09.30 Részletes kommunikációs terv benyújtása. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban…

Continue reading →

Második mérföldkő – 2017.10.30

Megvalósítani kívánt tevékenységek: Projektmenedzsment: 2017.08.01-2017.10.31. Kiviteli tervek: 2017.10.31. A mérföldkőig felmerült projektmenedzsmenttel kapcsolatos költségek a 4. számú mérföldkőhöz tartozó kifizetési kérelem keretében kerülnek benyújtásra.  

Continue reading →

Harmadik mérföldkő – 2018.04.15

A mérföldkő végéig elkészül a teljes kiviteli tervdokumentáció.

Continue reading →

Negyedik mérföldkő – 2018.04.30

A mérföldkő ideje alatt lefolytatásra kerül a közbeszerzési eljárás, mely során kiválasztásra kerül a kivitelezést végző cég, és aláírásra kerül a vállalkozói szerződés.

Continue reading →

Ötödik mérföldkő – 2018.07.31

A kivitelezés megkezdésével a mérföldkő végéig várhatóan 50% készültségig fog eljutni a beruházás. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások.

Continue reading →

Hatodik mérföldkő – 2018.11.15

A kivitelezés megkezdésével a mérföldkő végéig várhatóan 75% készültségig fog eljutni a beruházás. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások.

Continue reading →

Hetedik mérföldkő – 2018.11.30

A mérföldkő végéig várhatóan befejeződnek a kivitelezéshez kapcsolódó munkálatok, lefolytatásra kerül a közbeszerzési eljárás az eszközbeszerzéshez kapcsolódóan. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások

Continue reading →

Nyolcadik mérföldkő – 2018.12.14

Ezen időszak alatt kerülnek beszerzésre a pályázat során igényelt eszközök. Az időszak alatt a projektmenedzsment figyelemmel kíséri a projekt előrehaladását.

Continue reading →

Kilencedik mérföldkő – 2018.12.31

A projekt utolsó mérföldkövének ideje alatt megtörténik a teljes projekt fizikai zárása, és benyújtásra kerül a záró kifizetési kérelem. A projekt zárásának felügyeletét a projektmenedzsment végzi. A kötelezően előírt nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek számlái szintén kiegyenlítésre kerülnek.

Continue reading →