A projektről bővebb információt az alábbi oldalon olvashatnak: www.dnyem.hu

Projektmenedzser: Dr. Harsányi Endre

elérhetősége: drharsanyiendre@gmail.com

A műszaki tervezés feladatait ellátta: INCORSO ÉPÍTÉSZ és ÉPÍTŐ MŰHELY Kft.

A projekt tervezett mérföldkövei:

  1. mérföldkő elérésének dátuma: 2017.02.28.

A projektet 2016. december első napjával indította a pályázó. A pályázati felhívás előírja, hogy a projekt megkezdését követő harmadik hónap végére a kiviteli terveknek rendelkezésre kell állnia. A pályázó intézmény az előírásnak eleget tett. A pályázó az előkészítés során a tervezési munkálatokra már szerződést kötött, mely magában foglalja a kiviteli tervek elkészítését is.

  1. mérföldkő elérésének dátuma: 2017.10.31.

A Pályázati Felhívás kimondja, hogy a második mérföldkő eléréséhez az építési munkáknak (kivéve épületgépészeti) szerkezetkész állapotban késznek kell lennie. A mérföldkő 2017. október 31. napjára teljesül.

  1. mérföldkő elérésének dátuma: 2018.02.01.

Az épület műszaki átadása a tervezett ütemezés szerint 2018. február első napján megtörténik.

  1. mérföldkő elérésének dátuma: 2018.02.28.

A felújított épület(rész)ek nevelési-oktatási eszközökkel történő ellátása 2018 február első napjára befejeződik. Az eszközbeszerzéshez szükséges közbeszerzési eljárást a Pályázó 2017 őszén elindítja, hogy a mérföldkő elérése ne legyen veszélyeztetett.

A projekt során tervezett közbeszerzési eljárások:

Építési beruházás

Eszközbeszerzés